KEBAIKAN SEGAR KE MEJA ANDA.

Telur Deli Fresh dihasilkan daripada ayam sihat yang diberi makanan berkualiti tinggi. Tiada bahan tambahan tiruan atau pengawet. Hanya kebaikan dari telur anda. Kami juga mempunyai telur ‘first born’, diasingkan khas untuk anda. Nikmati kebaikan dalam setiap telur.

Maklumat :

Gred: A - F
Terdapat dalam pek 30
*Simpan dalam peti sejuk untuk kesegaran

KANDUNGAN NUTRISI

Setiap 100g Setiap Hidangan
Tenaga 138kcal 89.7kcal
Protein 12.5g 8.1g
Jumlah Lemak 9.6g 6.24g
Setiap 100g Setiap Hidangan
Tenaga 138kcal 82.8kcal
Protein 12.5g 7.4g
Jumlah Lemak 9.6g 5.76g
Setiap 100g Setiap Hidangan
Tenaga 138kcal 75.9kcal
Protein 12.5g 6.8g
Jumlah Lemak 9.6g 5.28g
Setiap 100g Setiap Hidangan
Tenaga 138kcal 69kcal
Protein 12.5g 6.2g
Jumlah Lemak 9.6g 4.8g
Setiap 100g Setiap Hidangan
Tenaga 138kcal 62.1kcal
Protein 12.5g 5.6g
Jumlah Lemak 9.6g 4.32g
Setiap 100g Setiap Hidangan
Tenaga 138kcal 55.2kcal
Protein 12.5g 5g
Jumlah Lemak 9.6g 3.84g
QUALITY

WE ENSURE QUALITY IN EACH EGGS

Our understanding of chicken’s biology helps us develop high quality natural feed that is specially formulated for the chicken’s health. Quality nutrition that the chickens eat is reflected in the nutritious eggs they produce.

HYGIENE

YOUR ASSURANCE IS OUR TOP 1 PRIORITY

QL’s farms are developed with technology that allows for regulated climates, keeping chickens in stable comfortable temperatures. The strict hygiene controlled environment ensures that the risk of infection from viruses and bacteria is minimized whether from the environment, staff, or other chickens. The result is QL eggs that are natural, nutritious and fresh.

KUALITI

KAMI MEMASTIKAN KUALITI PADA SETIAP TELUR

Pemahaman kami mengenai biologi ayam membantu kami merumuskan makanan khas semulajadi yang berkualiti tinggi untuk kesihatan ayam. Pemakanan berkualiti yang dimakan oleh ayam tertunjuk dalam telur berkhasiat yang dihasilkan.

KEBERSIHAN

KEJAMINAN ANDA ADALAH KEUTAMAAN KAMI

Ladang QL dibangunkan dengan teknologi yang membolehkah iklim terkawal, mengekalkan ayam dalam suhu selesa dan stabil. Kebersihan kawasan dikawal dengan ketat memastikan risiko jangkitan daripada virus dan bakteria diminimumkan sama ada dari persekitaran, kakitangan, atau ayam lain. Hasilnya ialah telur QL yang semulajadi, berkhasiat dan segar.